Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały RG Dąbrowa - oświatowe

Plan sieci szkół podstawowych:

PDFUchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy

 

Założenie, przekształcanie i likwidacja szkół/przedszkoli

PDFUchwała nr XXI/193/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w miejscowości Żelazna.

PDFUchwała Nr XXVI/238/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1

PDFUchwała Nr XXIX/258/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku przy ul. Odrzańskiej 2 poprzez likwidację oddziału zamiejscowego zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1
 

 

Przedszkola - opłaty:

PDFUchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFUchwała nr XXI/194/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
 

Przedszkola - rekrutacja:

PDFUchwała nr XXXVI/318/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Szkoły - rekrutacja:

PDFUchwała Nr XXVII/191/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
 

 

Wynagrodzenie, nagrody, pensum nauczycielskie:

PDFUchwała Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa

PDFUchwała Nr XXXII/227/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa

PDFUchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa

PDFUchwała Nr XII/106/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFUchwała Nr XL/347/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
 

PDFUchwała Nr XXVII/178/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa

 

PDFUchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu

PDFUchwała nr XLIII/366/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa


 

Dowóz uczniów:

PDFUCHWAŁA NR XX/182/20 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
PDFUchwała nr XXXI-278-21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2021-2022.pdf
PDFUchwała Nr XLIII/367/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2022/2023
 

 

Projekty realizowane na rzecz szkół/przedszkoli:

PDFUchwała Nr XI/94/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
 

Pomoc materialna uczniom:

PDFUchwała Nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XIV/119/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa
 

Przedszkola prywatne dotacje:

PDFUchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

 

Publiczne Gimnazjum:

PDFUchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej

 

 

 

 

Uchwały archiwalne:

PDFUchwała Nr XXXI/278/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022

PDFUchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFUchwała Nr XV/131/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała nr XX/183/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021

PDFUchwała Nr XVI/145/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2019/2020

PDFUchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFUchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

PDFUchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu