Przejdź do treści strony
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja dzieci

Od 15 października rozpoczynamy rekrutację dzieci do nowo otwieranego Publicznego Żłobka w Żelaznej przy ul. Opolskiej 37. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wniosku: (poniżej) i złożyć w Urzędzie Gminy Dąbrowa w biurze podawczym (pok. nr 1) w terminie od 15 do 31 października 2019r. (jeżeli po tym terminie zostaną jeszcze wolne miejsca, również będzie można dokonać zgłoszenia)

Pierwszeństwo w przyjęcia do Żłobka mają:

 • dzieci z Gminy Dąbrowa;
 • dzieci z rodzin wielodzietnych;
 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • dzieci, wobec których rodzeństwa orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych;
 • dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;
 • dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka;
 • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.

Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku określa uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej: http://bip.gzeasip.gminadabrowa.pl/download/attachment/50/uchwalaxi891920190829-du.pdf

Lista dzieci przyjętych do Żłobka od 1 stycznia 2020 r. zostanie ogłoszona najpóźniej do 30 listopada 2019r.

Szczegóły w sprawie rekrutacji udziela Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie tel. 77/4641073 lub 77/4641010 w. 215

PDFWNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W ŻELAZNEJ

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczące Żłobka

Metryczka
 • wytworzono:
  08-10-2019
  przez: Wójt Gminy Dąbrowa
 • opublikowano:
  08-10-2019 08:49
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • zmodyfikowano:
  31-10-2019 17:08
  przez: Grzegorz Jeziorański
 • podmiot udostępniający:
  Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli
  odwiedzin: 531
Dane adresowe:

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
49-120 Dąbrowa
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56

Dane kontaktowe:

fax: 77 464 10 73 w. 316
e-mail: sekretariat.gzeasip@gminadabrowa.pl
strona www: gminadabrowa.pl