Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiłek w szkole i w domu - III

Program w ramach modułu 3 dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Celem projektu jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia); doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek.

 

Rok wsparcia: 2019:

Pozyskaną dotację wykorzystano na wyposażenie kuchni w klimatyzator i nową lodówkę oraz poprawienie standardu funkcjonującej stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie.

Całkowite koszty projektu: 11 439,99 zł

Wnioskowana kwota wsparcia: 8 880,00

Wysokość wkładu własnego Gminy Dąbrowa: 2 559,99