Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowiska - załatwiane sprawy w GZEASiP

Grzegorz Jeziorański – Dyrektor

pokój nr 117, piętro

tel. wew.:  215

e-mail:  

Sprawy załatwiane:

 • Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością GZEASiP w Dąbrowie.
 • Sporządzanie, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy, projektów uchwał organów gminy dotyczących edukacji publicznej oraz działalności GZEASiP.
 • Sporządzanie zbiorczych projektów organizacyjnych, analiz ekonomicznych, informacji i sprawozdań z zakresu edukacji publicznej i Zespołu.
 • Merytoryczne przygotowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżąca współpraca z Kuratorium Oświaty.

 

Elżbieta Baucz – Główna księgowa

pokój nr 119, piętro

tel. wew.:  217

e-mail: 

Sprawy załatwiane:

 • Czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i przestrzeganie dyscypliny budżetowej jednostek obsługiwanych
 • Sprawowanie nadzoru nad obsługą finansowo – księgową placówek
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki
 • Prowadzenie księgowości budżetowej dochodów szkół i przedszkoli
 • Prowadzenie księgowości budżetowej żłobka
 • Prowadzenie ewidencji księgowej kasy zapomogowo - pożyczkowej

 

Katarzyna Wróbel – Specjalista ds. organizacyjnych

pokój nr 118, piętro

tel. wew.:  216

e-mail: 

Sprawy załatwiane:

 

Dorota Libawska  – Specjalista ds. płac

pokój nr 116, piętro

tel. wew.:  214

e-mail: 

Sprawy załatwiane:

 • Obsługa płac pracowników przedszkoli i OPS Dąbrowa

 

Elżbieta Sąsiadek – Specjalista ds. płac

pokój nr 116, piętro

tel. wew.:  214

e-mail:  

Sprawy załatwiane:

 • Obsługa płac pracowników szkół, żłobka i GZEASiP

 

Anna Jonczyk – Specjalista ds. księgowości

pokój nr 116, piętro

tel. wew.:  214

e-mail:  

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie księgowości budżetowej wydatków szkół
 • Prowadzenie ewidencji księgowej pożyczek z ZFŚS
 • Prowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem prawidłowej i terminowej inwentaryzacji oraz jej rozliczenie w szkołach oraz GZEASiP

 

Katarzyna Diechtiar – Inspektor ds. księgowości

pokój nr 114, piętro

tel. wew.:  212

e-mail:  

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie księgowości budżetowej OPS Dąbrowa
 • Prowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem prawidłowej i terminowej inwentaryzacji oraz jej rozliczenie w OPS Dąbrowa

 

Barbara Gruszka – Inspektor ds. księgowości

pokój nr 114, piętro

tel. wew.:  212

e-mail:  

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie księgowości budżetowej wydatków przedszkoli
 • Prowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem prawidłowej i terminowej inwentaryzacji oraz jej rozliczenie w przedszkolach.