Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja na rok 2020/21


W terminie do 14 lutego br. przedszkola będą zbierały deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wzór deklaracji będzie dostępny w każdym przedszkolu. Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu.

Od 24 lutego do 9 marca 2020 roku przedszkola będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka do danej placówki.

Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Wzór wniosku oraz inne dokumenty dotyczące naboru dostępne będą w każdym przedszkolu.

Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru rodzice składają osobiście w siedzibie przedszkola bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby.

Przyjęć dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (354,59KB)

 

Zmiana terminów postępowania uzupełniającego dla przedszkoli:

Od 29 czerwca br. w przedszkolach, w których są jeszcze wolne miejsca rozpocznie się proces rekrutacji uzupełniającej. Placówki te będą przyjmowały wnioski dzieci, które nie zostały przyjęte w pierwszym etapie. Ilość miejsc przedszkolnych została powiększona o dodatkowe miejsca w rozbudowywanym przedszkolu w Chróścinie i adaptowanym piętrze budynku na przedszkole po byłym gimnazjum w Żelaznej (na parterze mieści się żłobek).

Szczegóły w  Zarządzeniu Nr OR.0050.82.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.11.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia  terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym  2020/2021 do publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.

Dodatkowo, przed terminem składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej, rodzice dzieci nieprzyjętych w pierwszym etapie zostaną powiadomieni listownie o ilości miejsc w danym przedszkolu Gminy Dąbrowa.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.82.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.11.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (342,53KB)

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (210,65KB)

 

Szczegółowych informacji można uzyskać u Dyrektorów przedszkoli i szkół:

 1. Publiczne Przedszkole w Dąbrowie (w tym oddział w Prądach)
  ul. Karczowska 7, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 10 70
 2. Publiczne Przedszkole w Chróścinie
  ul. Kościelna 19, 46-073 Chróścina, tel. (77) 464 02 02
 3. Publiczne Przedszkole w Karczowie
  ul. Dąbrowska 5, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 11 04
 4. Publiczne Przedszkole  w Naroku (w tym oddział w Żelaznej)
  ul. Odrzańska 2, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 20 17
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
  ul. Szkolna 9, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 402 04 35
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie
  ul. Niemodlińska 8d, 46-073 Chróścina, tel. (77) 464 01 14
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku
  ul. Szkolna 19, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 20 02